2. Klapklanke/Clicks

Die Klapklanke/Clicks

Click below to listen (Afrikaans)

Daar is vier kenmerkende klapklanke in die taal en hulle word verteenwoordig deur die letters: “|” “||” “!” “╪”.

There are four characteristic clicks in the language, and they are represented by the letters: “│” “║” “!” “╪”.

1. Die Tandletter/Dentale klapklank “|” The Dental click “│” Die “|” klapklank word gemaak deur die breek van ‘n geringe suiging wat veroorsaak word deur die voorpunt van die tong net agter die boonste voortande waar hulle die tandvleis raak, te plaas; neem (met albei lippe effens apart) dan die voorpunt van die tong weg van die tande af. The “│” click sound is made by breaking a slight suction that is created by just placing the very tip of the tongue behind the upper front teeth; where they meet the gums; then (keeping both lips slightly apart) draw the tip of the tongue away from the teeth.

2. Die Palatale klapklank “!” The Palatal click “!” Die “!” klapklank word gemaak deur die breek van ‘n geringe suiging, veroorsaak met die voorkant van die tong teen die verhemelte, waar dit afdraai na die boonste voortande. In die breek van hierdie suiging word ‘n skerp ondertoebeweging van die tong gemaak, terwyl die lippe effens van mekaar gehou word. In die voortbring van hierdie klank is daar ook ‘n skerp ondertoebeweging van die onderkakebeen te bespeur. The “!” click sound is made by breaking a slight suction, made with the forward portion of the tongue against the roof of the mouth (palate), where it curves downwards towards the upper front teeth. In breaking this suction, a sharp downward movement of the tongue is made, whilst the lips are slightly apart. In producing this sound a sharp downward movement of the lower jaw is also noticeable.

3. Die Sydelingse/Laterale klapklank “║” The Lateral click “║” Die “║” klapklank word gemaak deur die breek van ‘n suiging veroorsaak tussen een van die twee kante van die tong en die betrokke wang. Die lippe en tande word effens apart gehou wanneer hierdie klapklank gemaak word en die onderstekakebeen word nie op of af beweeg nie. The “║” click sound is made by breaking a suction created between either side of the tongue and relative cheek. In making this sound, the lips and teeth are kept slightly apart and the lower jaw is not moved upwards or downwards.

4. Die Alveolêre klapklank “╪” The Alveolar click “╪” Die “╪” klapklank word gemaak deur die breek van ‘n suiging wat veroorsaak word deur die voorpunt van die tong tussen die voortande te sit en vinnig terug te trek; met albei lippe effens apart. The “╪” click sound is made by breaking a suction, that is created by placing the tip of the tongue between the front teeth and pulling back the tongue with both lips slightly apart.

Die klapklanke mag deur die volgende gevolg word: The clicks may be followed by:

‘n Klinker / A Vowel

Deur g / By g

Deur h / By h

Deur n / By n

Deur kh / By kh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s