1. Voorwoord/Foreword

Aitsama Namagowaba //khā//khāsen

AUDIO – LISTENING OF THE MATERIAL

Click below to listen (Afrikaans)

Voorwoord

Hierdie boekie is ontwerp en saamgestel as deel van die Departement Kultuursake en Sport in die Wes-Kaap se Nama Bewustheidsveldtog. Die boekie en sy gepaardgaande CD is daarop gemik om die leser in staat te stel om self die Nama taal aan te leer. Dit moet egter ingedagte gehou word dat die beste manier om ‘n taal aan te leer, is om met moedertaalsprekers van die taal te praat. Die inhoud en struktuur van die boekie is saamgestel en gekonseptualiseer deur mnr Pedro Dausab. Die Departement hoop dat hierdie boekie die leser sal help om ‘n kennis en waardering van ‘n kosbare taalerfenis van Suid-Afrika aan te kweek.

Foreword This booklet was designed and compiled as part of the Nama Awareness Campaign of the Department of Cultural Affairs and Sport in the Western Cape. The booklet and its accompanying CD are aimed at making it possible for the reader to learn the language through self tuition. It should however be remembered that the best way of learning a language is to speak to mother-tongue speakers of the language. The contents and structure of the booklet were compiled and conceptualized by Mr Pedro Dausab. The Department hopes that this booklet will assist the reader in developing a knowledge and appreciation of a valuable linguistic heritage of South Africa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s